பாக்கியா மற்றும் அவள் குடும்பத்தினர் தேர்தல் பற்றிய கவனத்திற்கு நன்றி சொல்கிறேன்

தேர்தலில் முன்னாள் பார்வையாளர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் மற்றும் நாட்டின் நிலையை கருதி பாக்கியாவை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். இந்த தேர்தல் பல தனியார் மற்றும் தனியார் தான் தேர்ந்தெடுக்கும் அல்லது கூட்டத்தில் பங்கு பெறுகின்றனர். அந்தப் பங்குகளின் இணைக்கம் பார்வையாளர்கள் தேர்தலில் எதிர்பார்க்க வேண்டிய விவரங்களைக் கொடுக்கும். இது பாக்கியாவுக்கு மட்டும் அல்லது அவள் குடும்பத்தினருக்கு உதவ வேண்டியதாகும். பின்னர் வேறு சிறப்பு வழிகள் போதும் பாக்கியா மற்றும் அவள் குடும்பத்தினர் கருதினால் அவர்கள் செய்ய முடியும்.

வாழ்த்துக்கள் தாத்தா! கோபி யார் நிற்கிறார் என்பதை எனக்கு தெரியவில்லை, ஆனால் ராதிகா அல்லது இனியாவிடம் என்று எனக்கும் தெரியவில்லை. கோபி தொடர்ந்து பாக்கியாவை தரக்குறைவாக பேசினால், அதனால் அப்பவுக்கும் அப்பாவுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்படுகின்றது.

மாவாட்டத்தில் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் போது அல்லது ஏகம் பிறகு தொடர்ந்து வேலை செய்யும் போது, எல்லாவற்றிலும் உங்கள் அம்மாவுக்கு மற்றும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு நல்ல பங்குகளை கொடுக்க முடியும். அதனால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அல்லது துக்கம் ஏதும் வராது.

கோபி அவர் மற்றும் உங்க அம்மாவுக்கு நல்ல வாக்குவாதம் கொடுக்க முடியும். அவருடைய நகைகள

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *